Խնդրում ենք Ձեր դիտարկիչի կարգավորումներից միացնել JavaScript-ը, էջի անխափան աշխատանքի համար։ Android ծրագրավորման դասընթաց

Դասընթացավար՝

Մերի
Սաքանյան

Java/Android ծրագրավորող
Սուրեն
Սարդարյան

Java/Android ծրագրավորող
Վիլհելմ
Մուրադյան

Java/Android ծրագրավորող

Տևողություն՝ 3 ամիս

   |   

Փուլի արժեք՝ 40.000 դրամ

Android ծրագրավորում

Գրանցվել

Անդրոիդ օպերացիոն համակարգով են աշխատում միլիոնավոր բջջային սարքեր աշխարհի ավելի քան 190 երկրներում։ Օրեցօր ավելանում է տվյալ ՕՀ-ի օգտատերերի թիվը՝ շնորհիվ իր արագագործության և նորարարական գաղափարների։

Դասընթացի ավարտից հետո Դուք կկարողանաք՝

  • Ստեղծել բազմաֆունկցիոնալ հավելվածներ Android ՕՀ-ի համար
  • Օգտագործել օբյեկտ կողմոնորշված ծրագրավորման (OOP) հիմնական կոնցեպտները՝ իրական նախագծում

Դասընթացին կարող են մասնակցել այն անձիք, ովքեր՝

  • Տիրապետում են Java Core-ին
  • Ունեն սովորելու մեծ ձգտում
  • Կարող են օրական կտրվածքով տրամադրել առնվազն 2 ժամ՝ տնային հանձնարարություններին
  • Պատրաստ են ապրել ծրագրավորողի կյանքով ☺

Android Level 1
1-ին փուլ

1.Ծանոթացում Android օպերացիոն համակարգին, Android versions
2.XML–ի նշումներից անցում View օբյեկտներին, նույնականացման ռեսուրսը:OnClickListeners
3.Ծանոթացում առկա Layout-ների հետ, Անիմացիաներ
4.Ծանոթացում Toast-ի հետ: Logs: ListView
5.Ծանոթացում Android Activity-ի ների հետ, Activity-ի կենդանի ցիկլը: Direct intents
6.Indirect intents
7.Put and get extras from an intent
8.StartActivity For Result:RadioButton,CheckBox
9.Dialogs
10.Fragment-ը Android-ում և դրա կարևորությունը
11.Fragment-ի կենդանի ցիկլը
12.Menu-ի ստեղծում
13.Փուլի ամփոփում / Նախագծի հանձնում

Android Level 2
2-րդ փուլ

1.SQLite տվյալների բազա, տվյալների բազայի ստեղծում
2.SQLite-ի հարցումները (query), տվյալների ուղարկում, թարմացում և ջնջում
3.Android-ի և SQLite-ի կապը, SQLiteOpenHelper, ContentValues class֊ներ, Cursor class
4.Ծանոթացում RecyclerView-ին
5.Adapters
6.Action Bar և Navigation Bar
7.AsyncTask։Thread-ի և AsyncTask-ի տարբերությունը
8.Ծանոթացում Handler-ին
9.Notifications
10.Service։ Service-ի կենդանի ցիկլը
11.BroadcastReceiver, BroadcastReceiver-ը Activity-ում
12.Ծանոթացում Git-ի հետ
13.Փուլի ամփոփում / Նախագծի հանձնում

Android Level 3
3-րդ փուլ

1.Ծանոթացում Retrofit 2-ին
2.Retrofit 2 Request /մաս 1/
3.Retrofit 2 Request /մաս 2/
4.Ծանոթացում Realm-ին
5.Realm /մաս 1 /
6.Realm /մաս 2 /
7.Ծանոթացում RxJava-ին
8.RxJava /մաս 1 /
9.RxJava /մաս 2 /
10.Ծանթացում Dagger 2-ին
11.Dagger 2 /մաս 1 /
12.Dagger 2 /մաս 2 /
13.Փուլի ամփոփում / Նախագծի հանձնում

Ծրագրավորման դասընթացներին մասնակցելու համար հարկավոր է հանձնել տրամաբանական բնույթի թեստ, որի նպատակն է ստուգել մասնակցի տրամաբանական մտածողությունը, որը կարևոր նախապայման է ծրագրավորում սովորելու համար:

Եթե տիրապետում եք նշված փուլերից որևէ մեկին, ապա կարող եք մասնակցել դասընթացներին՝ շրջանցելով տվյալ փուլը։:

Յուրաքանչյուր փուլ բաղկացած է 12 պարապմունքից՝ շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ, 2 ժամ տևողությամբ։:

Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին անցկացվում է թեստ, և բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում հնարավոր է օգտվել մինչև 20% զեղչից՝ հետագա փուլերի համար։:

Դասընթացների ընթացքում անընդմեջ իրականացվում են պրակտիկ բնույթի առաջադրանքներ։:

Դասընթացների ամբողջական փուլերի ավարտից հետո, շրջանավարտներին տրվում է հավաստագիր։:

Մեր գործընկերները

Օնլայն վճարում

Հարգելի հաճախորդ, «Վճարման հաշիվ» դաշտում հարկավոր է նշել Ձեր էլ. հասցեին ուղարկված վճարման հաշվին համարժեք համարը։

Arca, Visa, MasterCard

Օնլայն վճարման համակարգում կատարվում են տեխնիկական աշխատանքներ։
Վճարում կատարելու համար խնդրում ենք օգտվել այլ եղանակներից։

Վճարումը հաջողությամբ կատարվել է։
Շնորհակալություն

Վճարումը չեղարկվել է։
Խնդրում ենք մուտքագրել վավեր տվյալներ։