Խնդրում ենք Ձեր դիտարկիչի կարգավորումներից միացնել JavaScript-ը, էջի անխափան աշխատանքի համար։ C# ծրագրավորման դասընթաց

Դասընթացավար՝

Շուշան
Օհանյան

C# ծրագրավորող
/ Optym Armenia /

Տևողություն՝ 4 ամիս

   |   

Փուլի արժեք՝ 40.000 դրամ

C# ծրագրավորում

Գրանցվել

Windows ՕՀ-ի համար հավելվածներ ստեղծելու անփոխարինելի ծրագրավորման լեզու, չնայած նրան, որ այն հայտնի է իր բազմահարթակ կիրառելիությամբ և օժտված է հնարավորությամբ` ստեղծելու ծրագրային ապահովումներ Mac և Linux ՕՀ-ների համար, իսկ .NET-ը լայն տարածում ունի վեբ կայքերի մշակման գործընթացում։ C#-ի օգնությամբ կարող եք ստեղծել XML Web ծառայություններ, հաջախորդների համար նախատեսված ծառայություններ, տվյալների բազաների հավելվածներ և շատ ավելին։

C#-ը սկսնակների համար
1-ին փուլ

1.C# ծրագրի ստեղծումը .NET միջավայրում՝ Visual Studio-ի միջոցով
2.Պրիմիտիվ տիպեր
3.Օպերատորներ և օպերատորների կիրառում
4.Թվարկումներ և հաստատուններ
5.Միաչափ զանգված և նրա խորը կիրառումը
6.Երկչափ և աստիճանաձև զանգվածներ
7.Ղեկավարող կառուցվածքներ և ցիկլեր
8.Մեթոդներ, մեթոդների գերբեռնում
9.String տիպի փոփոխական
10.Ծանոթացում Class-ների և նրանց կառուցվածքի հետ
11.Կոնստրուկտորներ և new բանալի բառ
12.this բանալի բառ և նրա կիրառումը
13.Փուլի ամփոփում / Թեստ

C# / OOP
2-րդ փուլ

1.Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ծանոթացում Struct-ների հետ
2.Static Class-ներ և մեթոդներ
3.Ժառանգականություն, Ինկապսուլացիա
4.Պոլիմորֆիզմ, Վիրտուալ մեթոդներ
5.Ինտերֆեյսներ և աբստրակտ class-ներ
6.Ընդհանրացումներ (Generics)
7.Հոսքեր և ֆայլեր
8.Բացառություններ (բացառիկ իրադարձություններ) և նրանց մշակումը
9.Օպերատորների գերբեռնում, օբյեկտների պահպանումը ղեկավարվող կույտում
10.Ատրիբուտներ, լյամբդա արտահայտություններ
11.Դելեգատներ և event-ներ
12.Բազմահոսք ծրագրավորում
13.Փուլի ամփոփում / Թեստ

SQL / Entity Framework
3-րդ փուլ

1.Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ծանոթացում տվյալների բազայի հետ
2.Ծանոթացում SQL լեզվին
3.Ծանոթացում SQL Server-ի հետ
4.Աղյուսակների ստեղծում և պրակտիկ կիրառում
5.SQL-ով տվյալների գրանցում և ստացում
6.Stored procedure-ների ստեղծում և կիրառում
7.Տվյալների բազայի ստեղծում և կարգավորում
8.Աղյուսակների միավորում և View-երի ստեղծում
9.Ծանոթացում Entity Framework-ի հետ
10.Entity Framework ։ Code First
11.Entity Framework ։ Database First
12.Entity Framework ։ Model First
13.Փուլի ամփոփում / Թեստ

.NET Core
4-րդ փուլ

1.Ծանոթացում .Net Core-ին, Github կարգավորումներ
2.MVC Design pattern
3.Controller-ի ստեղծում և կիրառում, գործողություններ
4.View-ի ստեղծում և կիրառում Controller-ում,Layouts, HTML Helpers և Data Validation
5.Կարգավորումներ /Configuration/
6.Dependency Injection
7.Exception handling and logging
8.Web API
9.Middleware
10.Աշխատանք EF Core-ի հետ
11.Application publish
12..NET Standart and popular libraries (NuGet)
13.Փուլի ամփոփում / Թեստ

Ծրագրավորման դասընթացներին մասնակցելու համար հարկավոր է հանձնել տրամաբանական բնույթի թեստ, որի նպատակն է ստուգել մասնակցի տրամաբանական մտածողությունը, որը կարևոր նախապայման է ծրագրավորում սովորելու համար:

Եթե տիրապետում եք նշված փուլերից որևէ մեկին, ապա կարող եք մասնակցել դասընթացներին՝ շրջանցելով տվյալ փուլը։:

Յուրաքանչյուր փուլ բաղկացած է 12 պարապմունքից՝ շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ, 2 ժամ տևողությամբ։:

Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին անցկացվում է թեստ, և բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում հնարավոր է օգտվել մինչև 20% զեղչից՝ հետագա փուլերի համար։:

Դասընթացների ընթացքում անընդմեջ իրականացվում են պրակտիկ բնույթի առաջադրանքներ։:

Դասընթացների ամբողջական փուլերի ավարտից հետո, շրջանավարտներին տրվում է հավաստագիր։:

Գործում է նաև WPF-ի մասնագիտացված դասընթաց, որի վերաբերյալ մանրամասների համար կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ։

Մեր գործընկերները

Օնլայն վճարում

Հարգելի հաճախորդ, «Վճարման հաշիվ» դաշտում հարկավոր է նշել Ձեր էլ. հասցեին ուղարկված վճարման հաշվին համարժեք համարը։

Arca, Visa, MasterCard

Օնլայն վճարման համակարգում կատարվում են տեխնիկական աշխատանքներ։
Վճարում կատարելու համար խնդրում ենք օգտվել այլ եղանակներից։

Վճարումը հաջողությամբ կատարվել է։
Շնորհակալություն

Վճարումը չեղարկվել է։
Խնդրում ենք մուտքագրել վավեր տվյալներ։