Խնդրում ենք Ձեր դիտարկիչի կարգավորումներից միացնել JavaScript-ը, էջի անխափան աշխատանքի համար։ IoT դասընթաց

Դասընթացավար՝

Սերգեյ
Բրուտյան

Hardware Engineer

Տևողություն՝ 3 ամիս

   |   

Փուլի արժեք՝ 45.000 դրամ

IoT
(Internet of Things)

Գրանցվել

IoT-ն կյանքի է կոչում միլիարդավոր ֆիզիկական սարքավորումների աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում, որոնք կապված են համացանցին՝ հավաքելով և բաշխելով տվյալները։ Շնորհիվ նվազագույն արժեք ունեցող պրոցեսսորների և անլար կապի,իսկապես հնարավոր է վերածել յուրաքանչյուր իր IoT-ի։ Այն ավելացնում է թվային բանականության մակարդակը, որն էլ թույլ է տալիս սարքերին հաղորդակցվել՝ առանց մարդկային էակների և միավորել թվային և ֆիզիկական աշխարհները: Այս դասընթացի ընթացքում դուք կստանաք տեսական գիտելիքներ ռոբոտաշինության և ներդրված համակարգերի(Embedded Systems) վերաբերյալ, եւ կկատարեք գործնական աշխատանքներ՝ սեփական համակարգերի ստեղծման ուղղությամբ։ Դասընթացը ամբողջությամբ կառուցված է նախագծեր ստեղծել սովորելու գաղափարի հիման վրա (project based education)։ Դասընթացը մասնավորապես խորհուրդ է տրվում Armath լաբորատորիաների սաներին, ինչպես նաև խմբավարներին։ (project based education)։

Basic
Level 1

1.Basic introduction to computers and OS, meet Banana Pi M2U board, setup and configure Linux working environment on Banana Pi board
2.Linux shell essential commands and principles, examples of using shell commands for every day work
3.Networking basics and Linux networking principles, examples of configuring local network and working with ssh and other network tools
4.Principles of shell programming and text editing in linux terminal, examples of shell scripts to automate administrative tasks like network, users creation and file management
5.Basic intro to servers and client/server architecture with Linux systems, examples with oeb, ftp, ssh, and file server software
6.Understading hardware/software interaction, examples with led blinking on Banana Pi board using Linux system calls
7.Introduction to ARM architecture and peripherials, discovering GPIO and data stream concepts on hardware and software layers
8.Introduction to C/C++ languages and programming basics, examples with C programming language using GNU GCC tools
9.Understanding build process and libraries concept, examples with WiringPi library and GPIO pins on Banana Pi M2U board
10.Concepts of GNU Make and GCC build tools, examples with multi files software building and debugging
11.Introduction to Linux Kernel and driver concepts, examples with serial and parallel ports programming on Banana Pi board.
12.Basics of Linux kernel modules and memory concepts, examples with GPIO, SPI, Serial interfaces on Banana Pi board with kernel modules
13.Summary Project

Mid
Level 2

1.Computer architecture and OS concepts, Harvard and Von Neuman system differences
2.Shell environments and scripting examples for Linux system programming
3.Network programming with Linux and C/C++, examples with sockets
4.Build process and automation of build tasks with automake and autotools
5.Using network programming techniques with Linux /IoT modules with WiFi and Bluetooth based networking
6.Using peripherial modules, for sensors and motor control based on SPI/Serial interfaces
7.Processor architectures and Instruction Set Architecture/ISA, diferences of RISC/CISC processor architectures
8.Understanding structural and procedural programming concepts with C/C++ and Assembly language with examples
9.Introduction to Linux programming interface and Linux -headers, examples with process and file management libraries
10.Test Driven Development and Defensive Programming basics on Linux applications
11.Introduction to OS kernels and princples of task management with UNIX-like systems and other, kernel building techniques
12.Understanding differences between regular OS and Real-Time OS, examples of real-time and semi real-time systems and development
13.Summary Project

Advanced
Level 3

1.Computer system architectures and models of computing, introduction to parrallel systems design
2.Basics of software testings and test units, examples with software testing
3.Network based computing system essentials, IoT networking examples
4.Software development and task management techniques
5.Understanding Data Acquisition for digital systems, real-world examples of Data Acquisition
6.ARM Instruction Set Architecture and Programming Interfaces for application and micrcontroller versions of Corte A7 CPU core.
7.Algorithms and data structures basics for C/C++ and examples with drivers development
8.Linux-libraries concepts and examples with USB and other high level devices
9.Introdcution to Real-Time OS development and multi-tasking, examples of FreeRTOS, Femto OS, OpenWRT
10.Real-Time OS kernel building and running on Banana Pi platform, example of using Real-Time OS.
11.IoT project based on Real-Time OS and peripherial devices for automation problem
12.IoT project based on Real-Time OS and peripherial devices for automation problem

Ծրագրավորման դասընթացներին մասնակցելու համար հարկավոր է հանձնել տրամաբանական բնույթի թեստ, որի նպատակն է ստուգել մասնակցի տրամաբանական մտածողությունը, որը կարևոր նախապայման է ծրագրավորում սովորելու համար:

Եթե տիրապետում եք նշված փուլերից որևէ մեկին, ապա կարող եք մասնակցել դասընթացներին՝ շրջանցելով տվյալ փուլը։:

Յուրաքանչյուր փուլ բաղկացած է 12 պարապմունքից՝ շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ, 2 ժամ տևողությամբ։:

Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին անցկացվում է թեստ, և բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում հնարավոր է օգտվել մինչև 20% զեղչից՝ հետագա փուլերի համար։:

Դասընթացների ընթացքում անընդմեջ իրականացվում են պրակտիկ բնույթի առաջադրանքներ։:

Դասընթացների ամբողջական փուլերի ավարտից հետո, շրջանավարտներին տրվում է հավաստագիր։:

Մեր գործընկերները

Օնլայն վճարում

Հարգելի հաճախորդ, «Վճարման հաշիվ» դաշտում հարկավոր է նշել Ձեր էլ. հասցեին ուղարկված վճարման հաշվին համարժեք համարը։

Arca, Visa, MasterCard

Օնլայն վճարման համակարգում կատարվում են տեխնիկական աշխատանքներ։
Վճարում կատարելու համար խնդրում ենք օգտվել այլ եղանակներից։

Վճարումը հաջողությամբ կատարվել է։
Շնորհակալություն

Վճարումը չեղարկվել է։
Խնդրում ենք մուտքագրել վավեր տվյալներ։