Խնդրում ենք Ձեր դիտարկիչի կարգավորումներից միացնել JavaScript-ը, էջի անխափան աշխատանքի համար։ Java ծրագրավորման դասընթաց

Դասընթացավար՝

Մերի
Սաքանյան

Java/Android ծրագրավորող
Արթուր
Կարապետյան

Java/Android ծրագրավորող

Տևողություն՝ 3-5 ամիս

   |   

Փուլի արժեք՝ 40.000 դրամ

Java ծրագրավորում

Գրանցվել

Առանձնանում է իր ապահովությամբ, հուսալիությամբ, կիրառվում է տարբեր հարթակներում, ինչպես նաև համարվում է ամենաբարձր վարձատրվող մասնագիտությունը ծրագրավորման ոլորտում։ Հիմնականում կիրառվում է վեբ կայքերի, խաղերի և Android ՕՀ-ի համար հավելվածների ստեղծման ընթացքում։

Դասընթացի ավարտից հետո Դուք կկարողանաք՝

  • Ստեղծել Java հիմքով բազմաֆունկցիոնալ և բազմապլատֆորմ հավելվածներ
  • Օգտագործել օբյեկտ կողմոնորշված ծրագրավորման (OOP) հիմնական կոնցեպտները՝ իրական նախագծում
  • Ծրագրավորել վեբ կայքերի Server-Side հարթակը

Դասընթացին կարող են մասնակցել այն անձիք, ովքեր՝

  • Տիրապետում են համակարգչին
  • Ունեն սովորելու մեծ ձգտում
  • Կարող են օրական կտրվածքով տրամադրել առնվազն 2 ժամ՝ տնային հանձնարարություններին
  • Ցանկանում են տիրապետել ամենաբարձր վարձատրվող մասնագիտություններից մեկին
  • Պատրաստ են ապրել ծրագրավորողի կյանքով ☺

Java-ն սկսնակների համար
1-ին փուլ

1.Ծանոթացում Java-ին, պրիմիտիվ փոփոխականներ։Բինար համակարգ
2.Տրամաբանական և պայմանի օպերատորներ
3.Ցիկլային օպերատորներ(for, while, do while), անվերջ ցիկլ և նրա կիրառությունը
4.Միաչափ զանգված, կիրառման հնարավորին տարբերակները:for-each ցիկլ
5.Երկչափ զանգվածներ (Մատրիցա)
6.Բազմաչափ զանգվածներ, բազմաչափ զանգվածի օրինակներ
7.String, ծանոթացում String-ի մեթոդների հետ
8.Compiler, JIT, JVM, JDK, Final հաստատուն փոփոխականներ, ծանոթացում Debugger-ի հետ, Immutable և mutable class-ներ
9.StringBuilder, StringTokenizer, StringJoiner, String pool
10.Վերադարձնող, անվերադարձ մեթոդներ
11.Ռեկուրսիա։ Varargs
12.File I/O Stream, Garbage Collector
13.Փուլի ամփոփում / Թեստ /

Java / OOP
2-րդ փուլ

1.Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ծանոթացում Class-ների և օբյեկտների հետ, Heap-ը և Stack-ը հիշողության մեջ, կոնստրուկտորի հետ ծանոթացում և դրա դերը օբյեկտի ստեղծման մեջ
2.Ծանրաբեռնված կոնստրուկտորներ, ծանրաբեռնված մեթոդներ, static բլոկներ, static մեթոդներ, static և վիրտուալ մեթոդների տարբերությունը
3.Ժառանգականություն, կոնստրուկտորի պահվածքը ժառանգականության ժամանակ
4.Package-ներ, ինտերֆեյս և ֆունկցիոնալ ինտերֆեյս, բազմաժառանգականությունը interface-ում, աբստրակտ մեթոդներ, ինկապսուլացիա:Լյամբդա գրելաձև
5.Պոլիմորֆիզմ, պոլիմորֆ մեթոդներ, աբստրակցիա, աբստրակտ կլասներ, Object կլասի մեթոդներ
6.Java Reflections API, getclass() մեթոդը reflection-ում
7.Generics, generics-ը կլասսներում և մեթոդներում
8.JCF, Տվյալների կառուցվածքը Collection-ում
9.Enum, Thread-ներ և դրանց նշանակությունը ծրագրավորման մեջ: Thread class, Runnable interface
10.MultiThreading, synchronized մեթոդներ, volatile, transient փոփոխականներ, Thread class, Runnable interface
11.Annotation-ները կլասում, կոնստրուկտորում և մեթոդում, բացառությունների մշակում (try/catch), Exception-ի ստեղծում
12.Object կլասի մեթոդներ։Design patterns - Singleton, Nested և Anonymous Class-ներ, փուլի ամփոփում
13.Փուլի ամփոփում / Թեստ /

JSP / JSF, Servlet
3-րդ փուլ

1.Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, JSP–ի կենդանի ցիկլ
2.Ստանդարտ էլեմենտներ, JSP action-ի և JSP–ի դոկումենտներ
3.Հասարակ JSP–ի էջ, համագործակցություն Servlet–ի և JSP-ի միջև
4.ServletContext, ServletConfig ինտերֆեյսներ
5.HttpServletRequest, HttpServletResponse ինտերֆեյսներ
6.MultiThreading-ը Servlet-ում, EL օպերատորներ
7.MultiThreading-ը և Էլ․ փոստ, դինամիկ հասցեներ
8.Փոխկապակցություն՝ JSP-Servlet-JSP
9.JSTL core, JSTL formatting, JSTL SQL, JSTL XML, JSTL functions
10.Իտեռատորներ, բացառությունների պայմաններ,
11.Sessions, Cookies, ռեսուրսների կցում
12.Գործողությունների մշակում, Filters, թեգեր
13.Փուլի ամփոփում / Թեստ /

Framework / Spring 1-ին մակարդակ /
4-րդ փուլ

1.Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, Spring Framework-ի կառուցվածքը
2.Spring Application-ի ստեղծելու տարբերակները` օգտագործելով (Maven և Gradle) գործիքները
3.Dependency Injection design pattern և իր տեսակները (մաս 1-ին )
4.DI կապը Spring Framework-ի հետ (մաս 2-րդ)
5.Ծանոթացում Bean-ի lifecycle-ին, BeanPostProcessor ինտերֆեյս
6.Bean Scope, @Profile ,@Contitional annotations
7.Bean-ի runtime ռեգիստրացիան, runtime տվյալների ինտեգրում
8.Aspect-Oriented Programming (AOP) (մաս 1-ին)
9.Aspect-Oriented Programming (AOP) (մաս 2-րդ)
10.Spring Expression Language (SPEL)
11.Unit Test-երի ինտեգրումը Spring , Mockito framework
12.Integration test-երի կազմակերպումը Spring-ում
13.Փուլի ամփոփում / Թեստ /

Framework / Spring 2-րդ մակարդակ /
5-րդ փուլ

1.Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ծանոթացում MVC design pattern-ին
2.Spring web application-ի ստեղծման տարբերակները, Spring MVC application-ի կառուցվածքի ուսումնասիրում (մաս 1-ին)
3.Spring MVC application-ի կառուցվածքի ուսումնասիրում (մաս 2-րդ )
4.REST- ի հիմնական հասկացությունները
5.REST-ի ինտեգրումը Spring
6.JSON և XML տվյալների փոխանակում, RequestEntity և ResponseEntity
7.JDBC-ի ինտեգրումը Spring , JdbcTemplate
8.Hibernate-ի ինտեգրումը Spring (մաս 1-ին)
9.Hibernate-ի ինտեգրումը Spring (մաս 2-րդ)
10.Spring Data JPA (մաս 1-ին)
11.Spring Data JPA (մաս 2-րդ)
12.RESTful Web սերվիսի ստեղծումը Spring-ի միջոցով
13.Փուլի ամփոփում / Թեստ /

Ծրագրավորման դասընթացներին մասնակցելու համար հարկավոր է հանձնել տրամաբանական բնույթի թեստ, որի նպատակն է ստուգել մասնակցի տրամաբանական մտածողությունը, որը կարևոր նախապայման է ծրագրավորում սովորելու համար:

Եթե տիրապետում եք նշված փուլերից որևէ մեկին, ապա կարող եք մասնակցել դասընթացներին՝ շրջանցելով տվյալ փուլը։:

Յուրաքանչյուր փուլ բաղկացած է 12 պարապմունքից՝ շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ, 2 ժամ տևողությամբ։:

Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին անցկացվում է թեստ, և բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում հնարավոր է օգտվել մինչև 20% զեղչից՝ հետագա փուլերի համար։:

Դասընթացների ընթացքում անընդմեջ իրականացվում են պրակտիկ բնույթի առաջադրանքներ։:

Դասընթացների ամբողջական փուլերի ավարտից հետո, շրջանավարտներին տրվում է հավաստագիր։:

Անհատական դասընթացների դեպքում յուրաքանչյուր փուլի արժեքին ավելանում է 30.000 դրամ:

Մեր գործընկերները

Օնլայն վճարում

Հարգելի հաճախորդ, «Վճարման հաշիվ» դաշտում հարկավոր է նշել Ձեր էլ. հասցեին ուղարկված վճարման հաշվին համարժեք համարը։

Arca, Visa, MasterCard

Օնլայն վճարման համակարգում կատարվում են տեխնիկական աշխատանքներ։
Վճարում կատարելու համար խնդրում ենք օգտվել այլ եղանակներից։

Վճարումը հաջողությամբ կատարվել է։
Շնորհակալություն

Վճարումը չեղարկվել է։
Խնդրում ենք մուտքագրել վավեր տվյալներ։