Բազմապլատֆորմ

QA (Որակի ապահովում)

Գրանցվել
 • Սկսնակ
 • 3 ամիս
 • Հայերեն
 • 43.000 դրամ *
 • Ընդունելությունն ավարտված է

Դասընթացի նկարագրություն

Որակի ապահովման գործընթացի շնորհիվ ընկերությունները բարելավում են իրենց ծառայությունների կամ ապրանքի որակային մակարդակը։ Այն օգնում է բարձրացնելու վստահությունը տվյալ կազմակերպության նկատմամբ, ինչպես նաև ապահովելու աշխատանքի արդյունավետ և սահուն ընթացքը։

Quality Assurance

Դասընթացի ավարտից հետո Դուք կկարողանաք՝

 • իրականացնել կայքերի և հավելվածների թեստավորում
 • օգտագործել թեստավորման հիմնական կոնցեպտները իրական նախագծերում
 • աշխատանքի անցնել առաջատար ՏՏ ընկերություններում՝ որպես Junior QA մասնագետ

Դասընթացին կարող են մասնակցել այն անձիք, ովքեր՝

 • տարբերվում են վերլուծական մտածողությամբ
 • տիրապետում են համակարգչային բազային գիտելիքների
 • ունեն սովորելու մեծ ձգտում

  ՈՒսումնական ծրագիր՝

 • Manual Testing

  Ծանոթացում թեստավորման գոյություն ունեցող կոնցեպտներին, հիմնական թեստավորման գործընթացին, մոտեցումներին և նպատակներին

  • Quality Assurance - Ներածություն

  • Ծրագրային ապահովման զարգացման ցիկլը: Ծրագրային փորձարկման կյանքի ցիկլը

  • Թեստավորման տերմինաբանություն

  • Ինչպես ստեղծել Test case-եր , Test Scenaio-ներ և Test Plan

  • Ինչ է Bug Report-ը

  • Թեստավորման տեսակները ՝ Functional Testing

  • Թեստավորման տեսակները ՝ Non-Functional Testing

  • Ծանոթացում բրաուզերի գործիքների հետ

  • Cross-Browser Testing

  • Մոբայլ հավելվածների թեստավորում

  • Առավել շատ օգտագործվող Testing tool-եր

  • Փուլի ամփոփում

  • Թեստ

 • Automated Testing

  Ծանոթացում ավտոմատացված թեստավորման հիմնական կոնցեպտներին, Java լեզվի ուսումնասիրություն թեստավորողների համար

  • Ավտոմատացված թեստավորում - Ներածություն

  • HTML, CSS - Ներածություն

  • Ծանոթացում element locator-ների հետ և պրակտիկ կիրառում

  • Xpath - Advanced Locators

  • Java-ն թեստավորողների համար - Ներածություն

  • Java-ն թեստավորողների համար - Data Types

  • Java-ն թեստավորողների համար - Classes and Methods

  • Java-ն թեստավորողների համար - Conditional Statements and Loops

  • Java-ն թեստավորողների համար - Static Keyword

  • Java-ն թեստավորողների համար - Object Oriented Programming Concepts

  • Պարտադիր գործիքների եւ պլագինների տեղադրում

  • Փուլի ամփոփում

  • Թեստ

 • Automated Testing Advanced

  Ծանոթացում Selenium WebDriver-ի և ավտոմատացված թեստավորման այլ գործիքների հետ, դրանց պրակտիկ կիրառումը

  • Selenium WebDriver - Ներածություն

  • Selenium WebDriver - Working with Web Elements

  • Selenium WebDriver - Useful Methods and Properties

  • Selenium WebDriver - Advanced

  • Selenium WebDriver - Wait Types - Handling Synchronization Issues

  • Selenium WebDriver - Data Driven Testing

  • Automation Framework

  • Ծանոթացում Junit-ի և TestNG-ի հետ

  • TestNG - Advanced Features

  • TestNG - Reporter Logs and HTML Reports

  • Փուլի ամփոփում

  • Ավարտական նախագիծ

 • Եթե տիրապետում եք նշված փուլերից որևէ մեկին, ապա կարող եք մասնակցել դասընթացներին՝ շրջանցելով տվյալ փուլը ՝ նախապես հանձնելով համապատսխան փուլի ամփոփիչ թեստը։
 • Դասընթացները անցկացվում են շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ, 2 ժամ տևողությամբ։
 • Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին անցկացվում է ամփոփիչ թեստ, և բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում հնարավոր է օգտվել մինչև 20% զեղչից՝ հետագա փուլերի համար։
 • Դասընթացների ընթացքում անընդմեջ իրականացվում են պրակտիկ բնույթի առաջադրանքներ։
 • Դասընթացների ամբողջական փուլերի ավարտից հետո, շրջանավարտներին տրվում է հավաստագիր։
 • Գործում են նաև անհատական հիմունքներով դասընթացներ, որի արժեքին և այլ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ կապվելով մեզ հետ։