Խնդրում ենք Ձեր դիտարկիչի կարգավորումներից միացնել JavaScript-ը, էջի անխափան աշխատանքի համար։ WEB / Front-End ծրագրավորման դասընթաց

Դասընթացավար՝

Հարություն
Մարգարյան

Front-End ծրագրավորող

Տևողություն՝ 3-4 ամիս

   |   

Փուլի արժեք՝ 40.000 դրամ

Front-End ծրագրավորում

Գրանցվել

Front-End ծրագրավորողը ապահովում է կայքէջի արտաքին տեսքը, որի մշակման գործընթացում օգտագործվում է HTML և CSS, իսկ JavaScript-ը, որը ներկայումս համարվում է ամենապահանջված ծրագրավորման միջավայրը աշխարհում, նախատեսված է կոնտենտի դինամիկությունը ապահովելու համար և ոչ միայն։

Դասընթացի ավարտից հետո Դուք կկարողանաք՝

  • Ստեղծել բազմաֆունկցիոնալ վեբ կայքեր
  • Մշակել վեբ հավելվածներ նախատեսված տարբեր տեսակի պլատֆորմաների համար
  • Տարբերակել JavaScript-ի framework-ների առավելությունները
  • Կիրառել Ձեր գիտելիքները իրական նախագծում

Դասընթացին կարող են մասնակցել այն անձիք, ովքեր՝

  • Տիրապետում են համակարգչին
  • Ունեն սովորելու մեծ ձգտում
  • Ցանկանում են տիրապետել ամենաբարձր վարձատրվող մասնագիտություններից մեկին
  • Պատրաստ են ապրել ծրագրավորողի կյանքով ☺

HTML 5.2 / CSS 3
1-ին փուլ

1.Ծանոթացում WWW-ին, ֆունդամենտալ թեգեր, սիմվոլներ, ցուցակներ
2.Աղյուսակներ, iframe թեգ, մուլտիմեդիա
3.head թեգում գործածվող թեգեր, վեբ էջի հիմնական կառուցվածք
4.HTML5 թեգեր և ատրիբուտներ, ինֆորմացիայի մուտքագրման համակարգ
5.Ծանոթացում CSS-ի հետ, selector-ներ և կոմբինատորներ, տառերի և տեքստերի հետ աշխատանք
6.Background հատկանիշ, չափսերի հատկանիշներ
7.Box մոդել, Border, Outline, Padding, Margin, Display հատկանիշ
8.Pseudo էլեմենտներ, Էջում էլեմենտների դասավորվածության հետ աշխատանք
9.CSS3 ստանդարտներ, User Agent, Filter հատկանիշ, Responsive դիզայն, անիմացիաներ
10.Փոփոխականները CSS-ում, Flexbox, Grid
11.Բարձր մակարդակի Selector-ներ
12.Փուլի ամփոփում
13.Թեստ

JavaScript / ES6
2-րդ փուլ

1.Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ծանոթացում JavaScript-ի հետ, փոփոխականներ, օպերատորներ
2.Տրամաբանական և պայմանի օպերատորներ
3.Ցիկլային օպերատորներ, ալգորիթմների մշակում
4.Ֆունկցիաներ
5.String, Number և Boolean տվյալների տիպեր, դրանց մեթոդները և հատկանիշները
6.Array, Object տիպի տվյալներ, դրանց մեթոդները և հատկանիշները, Undefined տիպի տվյալներ, Null տիպի օբյեկտներ
7.Object-ների կիրառումը գործնականում
8.Math և Date օբյեկտներ, Try/Catch, ռեգուլյար արտահայտություններ
9.Document Object Model, HTML5 event-ներ
10.Browser Object Model, ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ
11.Ծանոթացում ReactJS-ի և Angular 4-ի հետ
12.Փուլի ամփոփում
13.Թեստ

JavaScript / OOP
3-րդ փուլ

1.Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ծանոթացում JavaScript OOP-ին
2.Ներքին և արտաքին ինտերֆեյս
3.Getter և Setter հատուկ ֆունկցիաներ
4.Ֆունկցիոնալ ժառանգականություն
5.Ծանոթացում JavaScript-ում օբյեկտի prototype-ին
6.Օբյեկտների ստեղծումը ֆունկցիա կոնստրուկտորի միջոցով
7.Class-ների յուրահատկությունը JavaScript-ում
8.Ժառանգման մեթոդները Class-ի և prototype-ի միջոցով
9.Class-ների ժառանգականություն և ծնողական կոնստրուկտորներ
10.Ժառանգման ստուգման մեթոդիկա. instanceOf
11.Սխալները և բացառությունները JavaScript-ում, ժառանգականություն Error օբյեկտից
12.Փուլի ամփոփում
13.Թեստ

ReactJS
4-րդ փուլ

1.ES2015 essential basics, Introduction to React
2.Components-based architecture React elements and Components
3.Virtual DOM, Communication between Components(Props, Refs)
4.Components’ state, handling data changes with state
5.Synthetic events
6.React Lifecycle methods
7.Talking to Remote Servers directly from React
8.Introduction to tools that used with React (npm / yarn, webpack)
9.Introduction to Redux, Store
10.Actions and Action Creators
11.Reducers, (middleware) and Store Manipulations
12.Talking with remote servers with usage of Redux, global data flow
13.Թեստ

Angular 4
5-րդ փուլ

1.Introduction to Angular 4
2.Environment
3.CLI and Angular Modules
4.Components
5.Built-in and Custom Directives
6.Templates
7.Dependency Injection and Providers
8.Template-driven and Model-driven Forms
9.Routing
10.Asynchronous Operations
11.Animations
12.Clean Code with Angular JS Patterns
13.Թեստ

Ծրագրավորման դասընթացներին մասնակցելու համար հարկավոր է հանձնել տրամաբանական բնույթի թեստ, որի նպատակն է ստուգել մասնակցի տրամաբանական մտածողությունը, որը կարևոր նախապայման է ծրագրավորում սովորելու համար:

Եթե տիրապետում եք նշված փուլերից որևէ մեկին, ապա կարող եք մասնակցել դասընթացներին՝ շրջանցելով տվյալ փուլը։:

Յուրաքանչյուր փուլ բաղկացած է 12 պարապմունքից՝ շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ, 2 ժամ տևողությամբ։:

Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին անցկացվում է թեստ, և բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում հնարավոր է օգտվել մինչև 20% զեղչից՝ հետագա փուլերի համար։:

Դասընթացների ընթացքում անընդմեջ իրականացվում են պրակտիկ բնույթի առաջադրանքներ։:

Դասընթացների ամբողջական փուլերի ավարտից հետո, շրջանավարտներին տրվում է հավաստագիր։:

Մեր գործընկերները

Օնլայն վճարում

Հարգելի հաճախորդ, «Վճարման հաշիվ» դաշտում հարկավոր է նշել Ձեր էլ. հասցեին ուղարկված վճարման հաշվին համարժեք համարը։

Arca, Visa, MasterCard

Օնլայն վճարման համակարգում կատարվում են տեխնիկական աշխատանքներ։
Վճարում կատարելու համար խնդրում ենք օգտվել այլ եղանակներից։

Վճարումը հաջողությամբ կատարվել է։
Շնորհակալություն

Վճարումը չեղարկվել է։
Խնդրում ենք մուտքագրել վավեր տվյալներ։